Udlejning af gildesal

Udlejning af fælleshuset, Th. Brorsens Vej 18
 
Leje af fælleshuset kan ske ved henvendelse til Danbos kontor.
 
Lejen for fredag, lørdag og søndag udgør 1.500,00 kr., som betales når lejekontrakten underskrives. Lejen er incl. rengøring af toiletter, støvsugning og gulvvask.

Leje for en hverdag udgør 900 kr. incl. rengøring. Ekstra dag før og efter koster 600 kr. pr. dag.

Ved 
afhentning af nøglen skal der yderligere betales 500,00 kr. i depositum.

Det er kun medlemmer af Beboerforeningen på Th. Brorsens Vej, der kan leje gildesalen. Medlemskab kan fås ved henvendelse til Harry Andersen på tlf. 7445 3535 eller mail hkandersen3@gmail.com

Der er plads til op til 80 personer.