Borgmester Blomgrens Plads

Varme    
Varmekilde: fjernvarme  
Betaling: a conto hver måned sammen med huslejen  
Varmeregnskabsår: 01.01.-31.12  
Varmeafregning: januar/februar  
Årsaflæsning: fjernaflæsning  
   
Vand  
Vand: betales a conto hver måned sammen med huslejen
Vandregnskabsår: 01.01.-31.12
Vandafregning: januar/februar
     
El    
Leverandør: SE  
Betaling: sker direkte til SE