Elmbjergvej

Råderetsreglerne
Råderetsreglerne er blevet ændret i 2005. Det er nu blevet lettere at bruge råderetsreglerne ved forbedringsarbejder i boligen og derved opnå godgørelse ved fraflytning.

Beløbsrammen er blevet udvidet til 100.000 (indeksreguleres) og de tidligere bagatelgrænser og bundgrænser er fjernet.

Læs mere om råderetsreglerne her.