Ellestokken

Vedligeholdelsesreglement
Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998.
Reglementet er tilføjet de særlige betingelser, der er gældende for Boligselskabet Danbo.

Klik her for at se vedligeholdelsesreglementet.